Jak zmienić kodowanie w programie Word 2007

Możesz dostać załącznik e-mail do programu Microsoft Word 2007 od znajomych, współpracowników lub innych osób, zwłaszcza kogoś z innego kraju, którego nie można odczytać. Plik tekstowy może na przykład zawierać nietypowe ciągi znaków. Zniekształcone pliki tekstowe należy przekonwertować na język, który komputer może odczytać. Zwykle pliki mają kodowanie Unicode, które jest standardem kodowania stosowanym w większości języków i w jaki sposób program Word automatycznie zapisuje pliki. Ale Unicode nie jest jedynym standardem; różne alfabety mają różne standardy. Z tego powodu niektóre pliki muszą zostać przekonwertowane. Za pomocą programu Word można zmienić kodowanie niezrozumiałego dokumentu programu Word, aby był poprawnie wyświetlany.

1.

Otwórz plik zawierający zniekształcone znaki. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie "Opcje wyrazów".

2.

Kliknij "Zaawansowane".

3.

Wybierz pole "Potwierdź konwersję formatu pliku przy otwieraniu" w sekcji "Ogólne", a następnie kliknij "OK".

4.

Zamknij plik, a następnie otwórz go ponownie.

5.

W oknie dialogowym "Konwertuj plik" wybierz "Inne kodowanie", a następnie wybierz nowy standard kodowania. Możesz sprawdzić, czy tekst jest teraz czytelny w obszarze "Podgląd". Jeśli nie, spróbuj innego standardu.

 

Zostaw Swój Komentarz