Jak zmienić datę pliku w Finderze Mac

Podczas pracy z plikami swojej firmy na komputerze Mac może być konieczna zmiana dat plików wyświetlanych w Finderze Mac. Na przykład możesz mieć zestaw dokumentów, które chcesz dostosować, aby wyglądały tak, jakby zostały utworzone tydzień zamiast miesiąca. Mac Finder umożliwia wyświetlanie szczegółowych informacji o pliku, ale nie ma opcji zmiany daty pliku. Można jednak użyć aplikacji Terminal, którą Apple zawiera na każdym komputerze Mac, aby zmienić datę pliku.

1.

Kliknij "Terminal" w Docku, aby uruchomić natywną aplikację emulatora terminala Apple. Alternatywnie, kliknij "Aplikacje" w Docku, następnie kliknij "Narzędzia" i "Terminal". Pojawi się okno terminala.

2.

Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia terminalu:

touch -t YYYMMDDhhmm.ss

Wpisz rok zamiast "YYYY", miesiąc zamiast "MM", dzień zamiast "DD", godzina zamiast "hh", minuty zamiast "mm" i sekundy zamiast " ss. "Jeśli pozostawisz sekundy, czas będzie domyślnie wynosił zero sekund. Na przykład wpisz "touch-t 201202101510.23", aby zmienić datę pliku na 10 lutego 2012 o 3:10:23. Wpisz pojedynczą spację zgodnie z poleceniem, ale nie naciskaj klawisza "Enter".

3.

Kliknij niebieską ikonę uśmiechniętej twarzy w Docku, aby przejść do Findera.

4.

Otwórz folder na komputerze Mac zawierającym plik, którego datę chcesz zmienić.

5.

Przeciągnij plik do okna Terminala, zaraz po spacji, wykonując polecenie "dotknij".

6.

Naciśnij klawisz "Enter" na klawiaturze, aby zmienić datę pliku zgodnie ze specyfikacją.

 

Zostaw Swój Komentarz