Jak zmienić uprawnienia grupowe w SharePoint

Twoja firma jest zróżnicowana, a różni pracownicy odgrywają różne role. Ich potrzeby SharePoint również będą zróżnicowane. Niektórzy użytkownicy, na przykład, powinni mieć możliwość przesyłania lub zmieniania treści w witrynie, podczas gdy inni mogą tylko przeglądać zawartość. Może być również konieczne zablokowanie witryny SharePoint lub jej części od nieautoryzowanych użytkowników. Wraz z rozwojem Twojej firmy, twoi użytkownicy SharePoint będą się zmieniać wraz z opuszczaniem niektórych członków, dołączaniem do innych i przyjmowaniem nowych ról. Zarządzanie uprawnieniami grupowymi to prosty sposób na dostosowanie użytkowników SharePoint do potrzeb Twojej firmy.

Zmień uprawnienia witryny

1.

Otwórz stronę "Grupa witryn". W witrynie programu SharePoint każdy użytkownik jest członkiem co najmniej jednej grupy. Domyślnie SharePoint udostępnia następujące grupy, z których każda posiada własny zestaw uprawnień: Guest, Reader, Contributor, Web Designer i Administrator. Goście mają ograniczone prawa do przeglądania tylko treści. Czytelnicy mogą tworzyć własne witryny, ale nie mogą zmieniać żadnych innych witryn. Współtwórcy mogą dodawać, edytować lub usuwać treści, ale nie mogą tworzyć nowych list ani bibliotek dokumentów. Projektanci stron internetowych mają wszystkie prawa Uczestników, ale mogą także modyfikować projektowanie stron i dodawać listy dokumentów i biblioteki. Administratorzy mogą wykonywać wszystkie projekty graficzne, ale mogą również zarządzać użytkownikami i mogą ustawiać preferencje na wyższym poziomie. Twoja witryna może również zawierać dodatkowe grupy. Możesz modyfikować uprawnienia dowolnej z tych domyślnych lub niestandardowych grup.

2.

Wybierz grupę, którą chcesz zmodyfikować. Na przykład, aby edytować uprawnienia grupy gości, kliknij "Goście".

3.

Na stronie grupy witryn wybierz "Edytuj uprawnienia do grupy witryn". Zmodyfikuj prawa, wybierając wszystkie prawa, które chcesz nadać grupie, i odznacz wszystkie prawa, które chcesz odmówić grupie. Pamiętaj, że uprawnienia poszczególnych użytkowników mogą być zarządzane w bardzo podobny sposób.

Dodaj użytkowników do grupy

1.

Na stronie Ustawienia witryny znajdź kolumnę "Użytkownicy i uprawnienia" i wybierz link "Osoby i grupy".

2.

Kliknij "Grupy", aby przejść do strony Wszystkie grupy i znaleźć grupę, do której chcesz dodać użytkowników. Kliknij nazwę grupy.

3.

W menu Nowy kliknij "Dodaj użytkowników". Przejdź do nazw użytkowników, których chcesz dodać. Możesz też po prostu wpisać w polu tekstowym Użytkownicy / grupy listę nazw użytkowników, nazw grup domen lub adresów e-mail, przy czym każdy element na liście jest oddzielony średnikiem.

4.

W obszarze Daj zgodę wybierz "Dodaj użytkowników do grupy". Z menu rozwijanego wybierz grupę, do której chcesz dodać użytkowników. Kliknij OK."

Usuń użytkowników z grupy

1.

Na stronie Ustawienia witryny znajdź kolumnę "Użytkownicy i uprawnienia" i kliknij link "Osoby i grupy".

2.

Kliknij "Grupy", aby przejść do strony Wszystkie grupy i znaleźć grupę, z której chcesz usunąć użytkowników. Kliknij nazwę grupy.

3.

Zaznacz pola wyboru obok nazw użytkowników, których chcesz usunąć.

4.

Z menu Akcja wybierz "Usuń użytkowników z grupy".

 

Zostaw Swój Komentarz