Jak zmienić wcięcie w OpenOffice

OpenOffice.org Writer oferuje dwa sposoby zmiany wcięć w dokumentach: wizualnie lub numerycznie. Każda z tych metod umożliwia zmianę wcięć lewej, prawej i pierwszej linii.

Metoda wizualna

1.

Kliknij akapit, który ma zostać wcięty lub kliknij i przeciągnij myszą, aby wyróżnić wiele akapitów.

2.

Przeciągnij lewy dolny trójkąt na górnym pasku miarki, aby wprowadzić wcięcie po lewej stronie akapitu lub zaznaczonego tekstu.

3.

Przeciągnij prawy dolny trójkąt na linijce, aby wprowadzić wcięcie z prawej strony tekstu.

4.

Przeciągnij lewy górny trójkąt na linijce, aby wprowadzić wcięcie tylko w pierwszym wierszu tekstu.

Metoda numeryczna

1.

Kliknij akapit, który ma zostać wcięty, lub zaznacz kilka akapitów, aby wcięcia większy obszar.

2.

Kliknij "Format", a następnie "Akapit".

3.

Wprowadź liczbę cali, które chcesz zastosować do wcięcia w polach "Przed tekstem", "Po tekście" i "Pierwsza linia", aby określić odpowiednio wcięcie w lewo, w prawo i pierwsze. Wartość First Line jest przesunięciem od wartości Before Text, a nie zwykłymi marginesami. Aby wcięcie pierwszej linii było mniejsze niż wcięcie po lewej stronie, wprowadź ujemną wartość pierwszej linii.

4.

Kliknij "OK", aby ustawić wcięcie.

 

Zostaw Swój Komentarz