Jak zmienić język iPada

Według Apple, użytkownik iPada ma do wyboru 30 języków, decydując, który język będzie używany na urządzeniu. Francuski, hiszpański i holenderski są przykładami niektórych dostępnych języków. Funkcja Język jest dostępna w sekcji Język ekranu Międzynarodowego, a przełączanie języków na iPadzie zajmuje tylko kilka minut. Zmiana języka na iPadzie może być nieocenionym narzędziem podczas podróży zagranicznych w celach biznesowych lub komunikowania się z międzynarodowymi klientami.

1.

Wybierz ikonę "Ustawienia" na ekranie głównym urządzenia.

2.

Dotknij "Ogólne", aby otworzyć ekran główny.

3.

Wybierz "Międzynarodowy" z listy opcji, aby otworzyć ekran międzynarodowy.

4.

Dotknij "Język", aby otworzyć pole Język.

5.

Przewiń listę języków w polu Język, a następnie dotknij języka, którego chcesz użyć. Znacznik wyboru pojawia się obok wybranego języka.

6.

Naciśnij przycisk "Gotowe". Ekran główny pojawia się automatycznie po zakończeniu procesu zmiany języka.

Wskazówka

  • Wyświetlenie ekranu głównego po naciśnięciu przycisku "Gotowe" zajmuje kilka sekund.

Ostrzeżenie

  • Informacje zawarte w tym artykule dotyczą iPada z systemem iOS 6.1. Instrukcje mogą nieznacznie lub znacząco różnić się w przypadku innych wersji lub produktów.
 

Zostaw Swój Komentarz