Jak zmienić JPG na PNG

Aby zmienić plik obrazu JPG na format PNG, należy otworzyć obraz i przekonwertować go do formatu pliku PNG. Większość aplikacji graficznych wykona tę prostą operację przy minimalnym wysiłku. Jednak użytkownicy systemu Windows mogą korzystać z programu MS Paint, aby wykonać to zadanie. Program MS Paint jest instalowany domyślnie we wszystkich wersjach systemu Windows. Typ pliku obrazu PNG obsługuje przezroczyste tła, podczas gdy format JPG nie. Dodatkowo obrazy PNG są wyraźniejsze i mniej pikselowane niż obrazy JPG.

1.

Otwórz program MS Paint. Podczas korzystania z systemu Windows 8 Paint można otworzyć, przesuwając palcem w kierunku środka ekranu od prawej strony, a następnie klikając lub dotykając pola wprowadzania "Szukaj". Wpisz "mspaint" i kliknij lub naciśnij ikonę "Szukaj". Link do aplikacji Paint pojawia się w wynikach wyszukiwania po lewej stronie ekranu. Kliknij lub naciśnij link "Paint", aby otworzyć aplikację.

2.

Kliknij lub naciśnij opcję "Plik" na górnym pasku narzędzi, a następnie kliknij lub naciśnij "Otwórz". Zostanie otwarty nawigator plików. Przejdź do pliku "JPG" i kliknij go. Kliknij lub naciśnij przycisk "Otwórz". Obraz otworzy się w aplikacji Paint.

3.

Kliknij lub naciśnij opcję "Plik" na górnym pasku narzędzi, a następnie kliknij lub dotknij opcji "Zapisz jako". Otworzy się menu Zapisz jako.

4.

Kliknij lub naciśnij opcję "Zdjęcie PNG" w menu Zapisz jako. Otworzy się okno dialogowe Zapisz jako typ pliku.

5.

Wpisz nazwę pliku obrazu PNG w polu wejściowym "Nazwa pliku", a następnie upewnij się, że opcja ".PNG" jest wybrana w rozwijanym menu "Zapisz jako typ". Jeśli opcja ".PNG" nie jest zaznaczona, kliknij lub wybierz rozwijane pole, a następnie kliknij lub naciśnij opcję "PNG".

6.

Kliknij lub naciśnij przycisk "Zapisz". Plik JPG jest konwertowany i zapisywany jako obraz PNG.

 

Zostaw Swój Komentarz