Jak sprzedawać wydruki nieoprawione

Sprzedaż nieoprawionych wydruków jako dystrybutora dzieł innych artystów lub jako artysta z własnej grafiki wymaga zrozumienia lokalnego i federalnego prawa pracy, praw własności intelektualnej, lokalnych zezwoleń i licencji oraz federalnych przepisów bezpieczeństwa pracy. Jeśli planujesz eksploatować sprzęt drukarski w celu masowej produkcji odbitek, musisz przestrzegać specjalnych przepisów dla branży poligraficznej zarządzanych przez Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Komisję ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich. Po zapoznaniu się z obowiązkami prawnymi możesz rozpocząć sprzedaż swoich nieoprawionych wydruków na komercyjnych stronach internetowych, otworzyć galerię sztuki lub sprzedać swoje wydruki innym dostawcom.

1.

Stwórz swój podmiot gospodarczy. Musisz zdecydować, czy będziesz sprzedawać swoje nieoprawione odbitki jako jedyny właściciel, jako partner w partnerstwie, jako partner lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy jako korporacja. Istnieją inne warianty podmiotów gospodarczych, w tym S korporacje i jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Powinieneś skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie gospodarczym i specjalistą podatkowym, aby pomóc ci zrozumieć różnice w zakresie odpowiedzialności prawnej i konsekwencje podatkowe każdego rodzaju działalności gospodarczej.

2.

Złóż wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w swojej państwowej agencji ds. Licencji. Poszczególni sekretarze urzędów państwowych zazwyczaj zarządzają korporacyjnymi regulacjami licencyjnymi dla każdego stanu, ale lokalne administracje podatkowe lub biznesowe i profesjonalne agencje licencyjne mogą nadzorować wymogi licencjonowania biznesu dla podmiotów niebędących korporacjami.

3.

Sprawdź swoje obowiązki prawne zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisami federalnymi wydanymi przez Komisję ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich. Federalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy i konsumentów wymagają zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy wolnego od znanych zagrożeń zawodowych. Obowiązki te obejmują dystrybucję odbitek niezawierających farb wiodących.

4.

Uzyskanie umów licencyjnych dotyczących praw autorskich i znaków towarowych lub wyraźnej zgody na sprzedaż odbitek chronionych prawem autorskim lub znakami towarowymi. Państwowe prawa własności intelektualnej mogą wiązać się z niezarejestrowaną twórczością artystyczną. Jeśli sprzedajesz swoją własną pracę, powinieneś upewnić się, że chronisz swoje artystyczne prawa własności intelektualnej, rejestrując swoją pracę w Amerykańskim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych lub US Copyright Office.

Wskazówka

  • Musisz upewnić się, że przestrzegasz lokalnych przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, jeśli planujesz sprzedać swoje nieoprawione wydruki z fizycznego biznesu. Jeśli się włączysz, będziesz również musiał złożyć dokument założycielski i regulamin korporacyjny, uzyskać numer identyfikacyjny pracodawcy i złożyć zeznania podatkowe. Konieczne będzie również wyznaczenie zarejestrowanego agenta, który będzie mógł przyjmować dokumenty prawne w imieniu swojej firmy. Jeśli tworzysz spółkę partnerską, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, być może będziesz musiał złożyć dokumenty organizacji lub podobnych dokumentów biznesowych.

Ostrzeżenie

  • Jeśli sprzedajesz swoje nieoprawione wydruki przez Internet i rozpowszechniasz pracę innego artysty bez jego wyraźnej zgody lub bez zawarcia z nim pisemnej umowy licencyjnej, możesz naruszyć jego prawa własności intelektualnej. Upewnij się, że uzyskałeś niezbędne pozwolenie i zawarłeś pisemną umowę dzielącą tantiemy i zyski.
 

Zostaw Swój Komentarz