Jakie są cechy i składniki wysoce skutecznej oceny wydajności?

Oceny wydajności stają się coraz bardziej powszechnym procesem wśród korporacji na całym świecie, ponieważ starają się inspirować optymalną wydajność pracowników. Aby proces był skuteczny, pracownicy muszą dokładnie wiedzieć, czego się od nich oczekuje, jak mogą poprawić swoje słabości i w jaki sposób firma planuje pomóc im w osiągnięciu ich celów.

Miary wydajności

Aby możliwa była skuteczna ocena działania, najpierw musi zostać ustanowiony zestaw standardowych miar wydajności. Kryteria te pozwolą obiektywnie zmierzyć każdego pracownika pod względem tego, jak skutecznie spełnił on oczekiwania i osiągnął docelowe wyniki pracy. Według Amerykańskiej Amerykańskiej Akademii Lekarzy Rodzinnych, środki te powinny obejmować "konkretne cele ilościowe i jakościowe związane z zadaniami wymienionymi w opisie stanowiska".

Samoocena

Dokonanie samooceny w procesie oceny ogólnej wydajności daje pracownikowi szansę na krytyczną ocenę własnej pracy, podkreślając osiągnięcia, na które zasługuje, aby zostać zauważonymi. Zmusza ją również do dokonania przeglądu własnego wykonania w określonym przedziale czasowym, co może prowadzić do większej odpowiedzialności za jej pracę w przyszłości.

Sprzężenie zwrotne

Jednym z najważniejszych aspektów procesu oceny wyników jest dzielenie się opiniami. Skuteczna ocena kładzie nacisk na pozytywne opinie, które podkreślają mocne strony pracownika, a nie tylko nagabują go za słabe wyniki. W rzeczywistości The Toastmasters nie przedstawia żadnych negatywnych opinii podczas ocen wydajności. Zamiast tego organizacja korzysta z tego procesu, aby polecać sposoby podnoszenia umiejętności i pokonywania słabości.

Dyscyplina

Niewątpliwie będzie to punkt w procesie oceny wydajności, kiedy trzeba będzie omówić mniej niż optymalną wydajność. Uwzględnienie wcześniej ustalonych zasad i wytycznych dotyczących sposobu, w jaki zostanie osiągnięta niewystarczająca wydajność, może sprawić, że proces stanie się bardziej bezproblemowy. Na przykład kursy zarządzania czasem mogą być automatycznie zlecane każdemu pracownikowi, który wydaje się pozostawać w tyle w wydajności.

 

Zostaw Swój Komentarz